0
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Polish Danish English German Ukrainian
Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu oraz rodzaje i sposób wykorzystywania danych o Użytkownikach Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

 1. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem bohowo.pl
 2. Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 3. Administrator - firma BOHOWO SP Z O.O., prowadząca działalność pod adresem: Tyszowiecka 13A, 04-949 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9522154310, o nadanym numerze REGON: 366011974, o nadanym numerze KRS: 0000650483, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 6. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES

 1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika
 4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba, że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe
 2. Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 3. Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu
 2. Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 3. Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników
 4. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu
 5. Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych
 6. Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 1. Google Analytics
 2. Google+
 3. Facebook
 4. Twitter
 5. Youtube

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookies
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies

§ 8 TYPY GROMADZENIA DANYCH

Poza danymi gromadzonymi w plikach cookies, Serwis gromadzi inne dane na potrzeby świadczenia usług:

 1. Dane zbierane podczas rejestracji - dane osobowe gromadzone podczas rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia są niezbędne do realizacji Zamówienia. Do danych zalicza się:
  – Imię i nazwisko Nabywcy
  – Adres rozliczeniowy
  – Adres do dostawy
  – Adres e-mail
  – Numer telefonu kontaktowego
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu Towarów / Usług - jeżeli Nabywca będzie dokonywał transakcji zakupu usług lub towarów przy pomocy systemów płatności elektronicznych, będzie musiał podać dane dotyczące swojego konta w danym systemie płatności elektronicznych bądź dane dotyczące karty kredytowej z której skorzysta podczas tej transakcji. Dane te są podawane w zewnętrznych systemach odpowiednich usługodawców systemów płatności i Serwis nie posiada do nich dostępu, ani nie gromadzi ich i nie przechowuje
 3. Dane zbierane automatycznie - do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy dane automatycznie. Do danych tych należą:
  – Adres IP
  – Typ przeglądarki
  – Rozdzielczość ekranu
  – Przybliżona lokalizacja
  – Otwierane podstrony serwisu
  – Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  – Rodzaj systemu operacyjnego
  – Adres poprzedniej strony
  – Język przeglądarki

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

§ 9 WYKORZYSTYWANIE DANYCH

 1. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do realizacji usług, kontaktu z Użytkownikiem oraz przekazywaniu informacji o promocjach Serwisu i ofertach Serwisu w przypadku, gdy Usługobiorca wyrazi na to zgodę
 2. Anonimowe dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do tworzenia statystyk zachowania się internautów i mogą być udostępniane podmiotom trzecim
 3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Usługobiorcą a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem
 4. Dopuszczamy kontakt z Usługobiorcami:
  – drogą elektroniczną
  – telefoniczny
  – za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 5. Udostępniamy dowolny wgląd do wprowadzonych przez Usługobiorców danych osobowych. Jest on możliwy w całości w ustawieniach profilu dostępnych z poziomu Konta Użytkownika
 6. Użytkownicy mają możliwość modyfikacji bądź usunięcia wybranych wprowadzonych przez siebie danych osobowych na dowolnym etapie korzystania z usług Usługodawcy

§ 10 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej polityki
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej stronie
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności
Image
Copyright © Projekt i wykonanie   
Image
Image